Utlandsresor

Kan man ta med sig hunden eller katten när man reser?

Det finns många ställen utomlands dit man är välkommen att ta med sin hund eller katt och med lite planering är det inte särskilt krångligt.

Tänk på följande när du ska ta hunden eller katten med dig utomlands:

  • ID-märkning med mikrochip (för djur märkta innan 3/7-2011 gäller även läslig tatuering. Datum för tatueringen skall framgå i passet)
  • Dokumentation av att hunden eller katten har vaccinerats mot rabies i enlighet med lagstiftningen
  • EU-pass för sällskapsdjur
  • Kontrollera reglerna för in- och utförsel hos Jordbrukverket på www.jordbruksverket.se

Avmaskning

Om du ska ta med hunden eller katten på resa bör du rådfråga din veterinär om avmaskning behövs, eftersom det på många platser finns risk att din hund eller katt smittas av mask och i vissa fall även risk för vidaresmitta till människa. Spridning av parasiter är ett allmänt problem och vi bör alla ta ansvar för att minska riskerna. Därför är det bra om du låter behandla ditt djur även om det inte är ett krav i det land eller de länder du ska resa till.

I vissa länder krävs att hundar och katter behandlas mot rävens dvärgbandmask innan de förs in i landet. För Storbritannien, Irland, Finland, Malta och Norge gäller att hunden måste behandlas 1-5 dagar före inresa. Avmaskningen ska göras med en produkt som innehåller prazikvantel eller epsiprantel och ska utföras av veterinär. Om du reser till Norge eller Finland regelbundet kan du i stället behandla djuret var 28:e dag.

Kraven ändras med jämna mellanrum. Kontrollera vad som är aktuellt på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se


Infektionssjukdomar på resan

Det är viktigt att vara medveten om att hundar också kan smittas med andra infektionssjukdomar. En del av dessa ger inga symtom förrän långt efter att hunden har smittats och djurägaren ansvarar för att förebygga sjukdom. Innan du tar med hunden på resa bör du därför rådgöra med din veterinär om vad du kan göra för att minska risken för att hunden utsätts för smitta.

I Medelhavsområdet finns bland annat infektionssjukdomen leishmanios, som överförs till hund via sandmyggor. Leishmanios kan utvecklas till en allvarlig systemisk sjukdom som kan kräva livslång behandling. Därför bör hunden skyddas under resan med en produkt som förhindrar myggbett. Dessutom är det klokt att hålla hunden inomhus på kvällen och natten.

Kontakta din veterinär

Tala om för din veterinär vart du ska resa och hur länge du ska vara borta, så att ni kan komma överens om ett behandlingsprogram som både uppfyller lokala krav och ger hunden maximalt skydd.

Checklista inför resan

Be din veterinär göra en hälsoundersökning av din hund eller katt och se till att dess vaccinationer, avmaskningar och övriga behandlingar förs in i djurpasset. Du kan ha nytta av check listan nedan inför resan.