Vilka maskar kan min katt och hund få?

Spolmask

Katt
Vilka är symptomen?
Spolmask är den vanligaste inälvsmasken hos katter. Den kan förekomma hos kattungar redan från fyra veckors ålder.

 • Hosta
 • Glanslös päls
 • Slöhet
 • Diarré
 • Viktnedgång
 • Svullen buk


Hur smittas katten med spolmask?
Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit! Katten kan råka få i sig ägg när den nosar runt på marken. Äggen utvecklas till larver, som vandrar ut i vävnader och lungorna. Katten hostar sedan upp larven och den sväljs på nytt ner i magsäcken. Katten blir infekterad genom att få i sig larver om den äter en mellanvärd till exempel en gnagare. Spolmask kan även infektera människor– särskilt barn är utsatta.

Hund
Vilka är symptomen?

Spolmask är den vanligaste inälvsmasken hos hund. Den smittar via ägg i hundars avföring eller genom larver i smittade bytesdjur. Det är ovanligt att vuxna hundar påvisar symptom vid spolmasksmitta.
Symptom syns främst hos valpar, så som:

 • Slöhet
 • Minskad aptit
 • Svullen buk
 • Diarré
 • Hosta/hickaHur smittar spolmask?

 1. Valpar föds ofta med spolmask, då tiken under dräktigheten utvecklar sen tidigare inkapslade spolmasklarver och dessa vandrar över till valparna. Smitta kan även spridas via modersmjölken och tiken kan sen återsmittas när de följer sin instinkt att slicka valparna rena.
 2. Unghundar har vid äggsmitta larvvandringar till lungor och lever.
 3. Vid smitta med spolmaskägg hos vuxna hundar utvecklas larver som vandrar ut i kroppen där de ligger vilande (inkapslade). Vid dräktighet aktiveras dessa och kan därmed smitta valparna.Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit! Hunden kan råka svälja ägg när den nosar runt i gräset eller få i sig larver om den äter upp en infekterad gnagare.

Smitta med mask från bytesdjur ger infektion i tarmen både hos vuxna hundar och valpar.