Frågor och svar

Är det vanligt med mask hos hundar och katter?

Vuxna hundar får mask i olika omfattning. Maskförekomsten är i hög grad beroende av djurets levnadssätt och den miljö djuret vistas i. Spolmask är vanligt hos hundvalpar och kattungar. Hundar med ökad risk för mask är till exempel kennel-, jakt- och brukshundar. Hundar som reser kan drabbas av andra parasiter än de som är vanliga i vår närmiljö. Katter som vistas ute och fångar bytesdjur får i regel inälvsmask.

Kan jag se att mitt djur har mask?

Det kan finnas synliga tecken på att hunden eller katten har mask, då vissa maskarter kan ses i avföring eller i uppkräkt maginnehåll. Många mask-arter ger dock inga direkt synliga symtom. Exempel på fysiska tecken på att djuret har mask är t ex diarré, dålig tillväxt, svaghet, hosta, glanslös päls och tjock, rund buk hos valpar.

Hur smittas min hund eller katt?

Hundar och katter kan infekteras med larver när de fångar bytesdjur (smitta via mellanvärd). Djur kan även infekteras av ägg som finns i miljön. I miljöer med högt smittryck t ex träningsplatser eller i kennlar kan det finnas mycket maskägg i jorden. Risken finns att maskäggen ackumuleras och skapar ett kontinuerligt högt smittryck. Maskägg kan ligga i jorden under mycket lång tid (åratal).

Varför ska man avmaska sitt djur?

För att säkerställa dess hälsa och undgå smitta till oss människor. Men även för att minska spridningen av parasiter till nya områden, till andra djur och av estetiska skäl.

Kan jag själv eller min familj smittas av mask?

Hundens och kattens inälvsmaskar smittar endast i sällsynta fall oss människor. Smitta överförs vid närkontakt med djuret eller via djurets avföring. Små barn är särskilt utsatta, bl a för att de stoppar fingrarna i munnen eller låter hunden slicka dem i ansiktet. Rävens dvärgbandmask kan smitta människor och orsaka sjukdom.

Varför är rävens dvärgbandmask så viktig?

Rävens dvärgbandmask förekommer bl a hos räv, hund och katt. Mellanvärden, bl a människa och smågnagare, kan utveckla en blåsa i levern som skadar organet. Behandling av människa som smittats med dvärgbandmask är svår.

När ska jag avmaska min hund?

Valpar avmaskas vid 2 veckors ålder (även tiken). Därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månaders ålder. Vuxna hundar avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid högt smittryck flera gånger/år. Riskgrupper är till exempel kennel-, bruks- och jakthundar samt hundar som reser.

När ska jag avmaska min katt?

Kattungar avmaskas från 3 veckors ålder (även kattmamman). Därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månaders ålder. Vuxna katter avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid misstanke på mask. Katter som fångar bytesdjur eller vid högt smittryck flera ggr/år.

Milbemax kan ges till kattungar från 6 veckors ålder

Vad bör jag tänka på när jag reser med mitt djur?

I andra länder, t ex i Sydeuropa, finns djursjukdomar som inte förekommer i Sverige. Ditt djur måste därför skyddas genom t ex avmaskning och vaccinering. Att resa med hund och katt kräver planering och det kan ta upp till 6 månader att få alla papper i ordning. Kontrollera därför situationen för ditt resmål och se till att djuret uppfyller införselreglerna. Sök information hos Jordbruksverket och tala med din veterinär.

Milbemax fakta

  • Lanserat 2002
  • Små tabletter
  • Godkänt till valpar från två veckors ålder och kattungar från sex veckors ålder
  • En engångsdos behandlar alla vanligt förekommande maskar
  • Kan köpas receptfritt på apoteket
  • Hundar och katter i 30 länder världen över avmaskas med Milbemax